Santen EMEA privatumo politika

Pripažindama socialinę atsakomybę bei  įsipareigojimą saugoti asmeninę informaciją, įmonė „Santen“ sukūrė toliau aprašomą Privatumo politiką ir įvairiais būdais griežtai įpareigojo laikytis šios politikos įmonės viduje, pavyzdžiui, rengiant mokymus įmonės darbuotojams.

 

Įvadas

​Šia Privatumo politika siekiama pateikti išsamią informaciją apie asmens duomenų, susijusių su svetainės www.santen.eu vartotojais/lankytojais, tvarkymą bei galimus panaudojimo būdus. 

Žiniatinklio vartotojams ir lankytojams rekomenduojama atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką prieš pateikiant bet kokią asmeninę informaciją ir (arba) pildant bet kokią elektroninę formą patalpintą šioje svetainėje.

Ši informacija pateikiama pagal galiojančius Europos Sąjungos duomenų apsaugos ir  privatumo įstatymus bei kitus teisės aktus, įskaitant Europos Sąjungos Bendrajį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679.

 

Duomenų valdytojas

Ši internetinė svetainė priklauso ir yra valdoma kompanijos „Santen SA“ (toliau –  „Santen“, „mes“, „mūsų“ arba „mus“). Duomenų valdytojas „Santen SA“ – įmonė, teisėtai įsteigta pagal galiojančius Šveicarijos įstatymus. Pagrindinės būstinės adresas -  La Voie-Creuse 14, 1202 Ženeva, Šveicarija.

Naujausią mūsų duomenų tvarkytojų, dukterinių bei susijusių bendrovių sąrašą galima gauti pateikus prašymą „Santen“ privatumo EMEA biurui elektroninio pašto adresu privacy-emea@santen.com.

 

Šios politikos taikymo sritis

Ši Privatumo politika galioja tik šiai svetainei ir negalioja jokioms kitoms svetainėms, kurios nepriklauso įmonei „Santen“ ir į kurias patenkama naudojantis internetinėmis nuorodomis.

 

Politika ir informacinis pranešimas

Šios svetainės pagrindinė funkcija – teikti informaciją apie „Santen“ įmonių veiklą, todėl daugeliu atvejų vartotojo asmeninių duomenų rinkti nereikia.

Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, skyrelyje „naujienlaiškis“, norėdamas gauti mūsų naujienlaiškį, suinteresuotas vartotojas privalo užpildyti duomenų įvesties formą. Tokiais atvejais vartotojas gali laisvai rinktis ar nori pateikti savo asmeninius duomenis ir, įstatymų numatyta tvarka, jam išsiunčiamas informacinis pranešimas apie privatumą, kuriame taip pat nurodoma, kaip bus naudojami pateikiami duomenys. Rekomenduojame perskaityti šiuos informacinius pranešimus prieš pateikiant bet kokius asmeninius duomenis.

Be to, jei tam tikrais atvejais asmeninė informacija būtų renkama kitiems tikslams, tai butų aiškiai nurodoma duomenų privatumo informaciniuose pranešimuose, kaip reikalauja įstatymai, siekiant jog būtų užtikrintas skaidrumas bei aiškumas vartotojams.  

Šiais informaciniais pranešimais siekiama apibrėžti asmens duomenų tvarkymo būdus bei taisykles, kuriomis remdamasis lankytojas gali laisvai išreikšti savo sutikimą (jei reikia) ir galiausiai leisti kompanijai rinkti asmeninius duomenis bei vėliau jais naudotis.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie tai, kaip „Santen“ tvarko asmens duomenis, galite pasinaudoti žemiau pateikiamomis nuorodomis:

 • Slapukų politika
   
 • Įdarbinimo politika
   

  Šis Privatumo pranešimas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2018 m. gegužės 16 d.

  „Santen SA“ ir jos dukterinės įmonės (toliau – 
  „Santen“, „mus“ ar „mes“) supranta, kad Jums svarbus Jūsų privatumas. „Santen“ dukterinės įmonės gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis kaip duomenų valdytojai. Mes esame įsipareigoję gerbti Jūsų privatumą ir saugoti Jūsų asmeninius duomenis, t.y. bet kokią informaciją, kuri gali Jus identifikuoti kaip individualų asmenį. Šiame pranešime dėl privatumo įdarbinimo („Privatumo pranešimas“) aprašoma, kaip mes tvarkome ir saugome Jūsų asmeninius duomenis, susijusius su „Santen“ įdarbinimo procesais bei programomis.

  Šis Privatumo pranešimas taikomas tik kandidatams dėl darbo, potencialiems darbuotojams ir mūsų pasirenkamoms įdarbinimo programoms bei renginiams. Šis pranešimas netaikomas esamiems mūsų įmonės darbuotojams, konsultantams ar klientams bei asmens duomenims, kuriuos „Santen“ renka kokiems nors kitiems tikslams.

  Šiame Privatumo pranešime terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją apie kandidatus dėl darbo, kuri pateikiama kaip dalis elektroninės kadidato darbo paraiškos ar per kitus alternatyvius kanalus (pvz., profesionalias darbuotojų atrankos bei įdarbinimo kompanijas).

  Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi šiuo Privatumo pranešimu, nebent tokia duomenų tvarkymo politika prieštarautų galiojančių įstatymų reikalavimams. Tokiu atveju būtų taikoma galiojanti teisė.

  Pateikdami mums savo asmeninius duomenis, Jūs pripažįstate, kad:

  • perskaitėte ir supratote šį Privatumo pranešimą bei sutinkate su nurodytomis asmens duomenų tvarkymo bei naudojimo taisyklėmis.
  • Jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduoti ir tvarkomi visame pasaulyje, įskaitant šalis, kurios negali būti laikomos teikiančiomis tokio paties lygio duomenų apsaugą kaip Jūsų namų šalis, šiame Privatumo pranešime nurodytais tikslais ir būdu.
  • Jūs neprivalote mums pateikti jokios informacijos, tačiau to nepadarius gali būti, jog negalėsite toliau tęsti savo kandidatūros į darbo vietą, dėl kurios į mus kreipėtės.
  • patvirtinate, kad, Jūsų žiniomis, visa Jūsų pateikiama informacija yra teisinga ir sąžininga. Sąmoningai pateikę bet kokią neteisingą ar klaidinančią informaciją, galite prarasti galimybę toliau dalyvauti atrankoje dėl darbo.
  • šis Privatumo pranešimas nėra jokios darbo sutarties, siūlomos kandidatams, kuriuos pasamdė ar ketina pasamdyti „Santen“, dalis.

  Mūsų renkami asmens duomenys

  Asmens duomenų tipai, kurių mes reikalaujame iš Jūsų, ir jų tvarkymo būdai yra nustatomi atsižvelgiant į šalies, kurioje yra darbo vieta, o ne pagal šalies, kurioje gyvenate, reikalavimus. Jei kandidatuojate į daugiau nei vieną šalį, arba pozicija, į kurią kandidatuojate, yra prieinama daugiau nei vienoje šalyje, asmens duomenų tipus, kurių mes prašome, ir jų tvarkymo būdus nustato visų šalių, kuriose yra darbo vieta, reikalavimai kartu.

  Paprastai asmeninius duomenis renkame tiesiogiai iš Jūsų, kai teikiate darbo paraišką dėl darbo vietos pas mus, pavyzdžiui, tai gali būti Jūsų vardas, adresas, kontaktinė informacija, informacija apie ankstesnę darbo patirtį, informacija apie išsilavinimą, pasiekimus bei testo rezultatus. Taip pat duomenis apie Jus galime rinkti ir iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, rekomendacijas iš ankstesnių darbdavių, informaciją apie „Santen“ darbuotojus, su kuriais bendravote darbo pokalbių metu bei informaciją apie naujų darbuotojų patikrinimo paslaugų tiekėjus, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai. Galiausiai mes taip pat galime rinkti ir tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis iš viešai prieinamų socialinės medijos profilių, pvz., „Facebook“, „LinkedIn“.

   Neskelbtini asmens duomenys yra asmens duomenų dalis ir apima informaciją apie etninę priklausomybę, sveikatą, narystę profesinėse sąjungose, filosofinius įsitikinimus, seksualinę orientaciją bei kitas įstatymų leidžiamas kategorijas. Mes nesiekiame gauti ir nerenkame tokių duomenų apie kandidatus, nebent tai leidžia galiojantys įstatymai (pvz., Vyriausybės ataskaitos JAV).

  Asmens duomenų panaudojimas

  Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis dėl teisėtų žmogiškųjų išteklių ir verslo valdymo priežasčių:

  • siekiant surasti ir tinkamai įvertinti kandidatus į esamas laisvas darbo vietas, taip pat į būsimas darbo vietas, kurios gali būti prieinamos ateityje;
  • administraciniais tikslais (įdarbinimo apskaitos tvarkymas);
  • užtikrinti teisinių reikalavimų, įskaitant lygių galimybių įstatymą, laikymąsi;
  • atlikti teistumo istorijos patikrinimus, kaip tai leidžia galiojantys įstatymai;
  • apsaugoti mūsų teises tiek, kiek tai leidžia įstatymai; arba
  • skubiose situacijose, kai kyla pavojus vieno ar daugiau asmenų sveikatai ar saugumui.

  Mes taip pat galime analizuoti Jūsų asmeninius arba apibendrintus bei užslaptintus duomenis, tam, kad galėtume pagerinti įdarbinimo bei darbuotojų atrankos procesą ir padidinti galimybes pritraukti sėkmingus kandidatus.

  Taip pat galime išsaugoti Jūsų asmeninius duomenis ateičiai tam, kad galėtume apsvarstyti Jūsų kandidatūrą naujoms darbo galimybėms ateityje. Tokiu atveju, prieš arba po to, kai oficialiai pateiksite savo prašymą dėl darbo vietos, paprašysime Jūsų sutikimo, kad būtumėte vienos iš mūsų įdarbinimo programų dalimi, kuri suteikia papildomų būdų daugiau sužinoti apie „Santen“. Šios įdarbinimo programos yra visiškai neprivalomos.

  Jei prisijungiate prie įdarbinimo programos, bet vėliau norite pasitraukti, susisiekite su mumis adresu privacy-emea@santen.com.

  Duomenų saugojimas

  Jei priimsite mūsų darbo pasiūlymą, visi svarbūs asmeniniai duomenys, surinkti prieš Jūsų įsidarbinimą, taps Jūsų asmeninio profilio dalimi mūsų sistemoje ir bus saugomi laikantis konkrečių tos šalies reikalavimų. Jei visgi Jūsų neįdarbinsime, galimai ir toliau saugosime ir naudosime Jūsų asmens duomenis tam tikrą laiką (priklausomai nuo šalies) administraciniais tikslais, tam, kad galėtume apsvarstyti Jūsų kandidatūrą į naujas darbo vietas ateityje bei rinkos tyrimams atlikti. Taip pat, jei pasirinksite prisijungti prie įdarbinimo programos, mes saugosime Jūsų asmeninius duomenis tam, kad galėtume apsvarstyti Jūsų kandidatūrą esant naujiems darbo pasiūlymams ateityje.  
   

  Saugumas

  Mes įgyvendinome visuotinai priimtus techninius ir vykdomuosius saugumo standartus, siekdami apsaugoti asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo panaudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik įgaliotiems „Santen“ ir mūsų paslaugų teikėjų (trečiųjų šalių) darbuotojams, todėl reikalaujama, jog šie darbuotojai ir paslaugų teikėjai laikytų šią informaciją konfidencialia. Nepaisant šių atsargumo priemonių, mes negalime garantuoti, kad pašaliniai asmenys negaus prieigos prie Jūsų asmeninių duomenų.
   

  Jūsų teisės

  Mes imamės visų reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti, kad tikslingai renkami ir naudojami Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Taip pat mes įgyvendinome priemones, skirtas užtikrinti, kad tvarkant Jūsų asmens duomenis būtų laikomasi šio Privatumo pranešimo ir galiojančių įstatymų.
  Jūs turite teisę prašyti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis tam, kad galėtumėte peržiūrėti, pakeisti ar ištrinti duomenis. 
  Taip pat, turite teisę reikalauti asmens duomenų, kuriuos mes surinkome apie Jus, kopijos. Jei norėtumėte pateikti prašymą susipažinti, peržiūrėti ar ištaisyti surinktus Jūsų asmens duomenis arba aptarti, kaip tvarkome Jūsų asmeninius duomenis, susisiekite su mumis adresu privacy-emea@santen.com. 
   

  Siekdami apsaugoti Jūsų privatumą ir saugumą, prieš suteikdami prieigą prie asmeninių duomenų, imsimės reikiamų priemonių tam, kad patvirtintumėme Jūsų tapatybę. Taip pat, imsimės reikiamų priemonių nedelsiant įvykdyti ar kitaip atsakyti į Jūsų užklausas, kaip to reikalauja galiojantys įstatymai. Atsižvelgiant į aplinkybes bei Jūsų prašymą, kartais galime negalėti suteikti prieigos prie asmens duomenų ar pilnai įvykdyti Jūsų prašymo, pavyzdžiui, kai norint pateikti Jus dominančią informaciją gali būti atskleista kito asmens tapatybė. Mes pasiliekame teisę imti mokestį už Jūsų užklausos įvykdymą, kai tai leidžia galiojantys įstatymai, ir (arba) atmesti Jūsų prašymus, kai, „Santen“ nuožiūra, jie gali būti nepagrįsti, per dideli ar kitaip nepriimtini pagal galiojančius įstatymus. 
   

  Be to, jei tai leidžia galiojantys įstatymai, Jūs turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai. 

  Mes nepriimame darbuotojų atrankos ar įdarbinimo sprendimų, remiantis vien automatizuotu sprendimų priėmimu. 
   

  Slapukai ir kitos sekimo technologijos

  Mes naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas siekdami užtikrinti Jums pačią patogiausią svetainės peržiūrą. Daugiau informacijos apie slapukus ir kitas mūsų naudojamas sekimo technologijas galite rasti mūsų Privatumo ir Slapukų politikoje.
   

  Kontaktai

  Jei turite klausimų apie šį Privatumo pranešimą, mūsų Privatumo politiką arba reikia pagalbos naršant ar skaitant „Santen“ svetainių turinį, susisiekite su mumis adresu:

  Santen Privatumo EMEA biuras
  Santen SA
  La Voie-Creuse 14
  1202 Ženeva, Šveicarija
  El. pašto adresas: privacy-emea@santen.com

  „Santen“ pasilieka teisę keisti ar atnaujinti šį Privatumo pranešimą. Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie pakeitimus, paskelbdami juos šiame puslapyje. Visą naujausią informaciją apie pakeitimus galite rasti apsilankę šiame puslapyje.

 • Sutartys su trečiosiomis šalimis
   

  „Santen Pharmaceuticals“ naudojasi trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kad galėtų teikti savo paslaugas visiems susijusiems asmenims. 
  „Santen“ sudaro sutartis su tokiomis trečiosiomis šalimis konkrečiomis sąlygomis pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus, įskaitant Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 („BDAR“).

  Būdama duomenų valdytoja, „Santen“ siekia užtikrinti aukštą duomenų apsaugos ir privatumo lygį tiek savo duomenų subjektams, tiek partneriams. Tuo tikslu „Santen“ sukūrė specialų Privatumo ir Saugumo BDAR duomenų tvarkytojo priedą („BDAR priedas“), skirtą sutartims su trečiosiomis šalimis, kurios veikia „Santen“ naudai kaip asmens duomenų tvarkytojai.

  BDAR priedas nustato duomenų tvarkymo apimtį, trukmę ir tikslą, mūsų duomenų tvarkytojų ir jų antrinių tvarkytojų vykdomą veiklą, taip pat tvarkomų asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų teises. Jame taip pat išsamiai aprašomi paslaugų teikėjų, kaip duomenų tvarkytojų, konfidencialumo įsipareigojimai, bendradarbiavimas, susijęs su duomenų subjektų ir institucijų užklausomis, tarptautinis duomenų perdavimas, antrinių duomenų tvarkytojų dalyvavimas, duomenų saugojimo vieta bei sunaikinimas. Galiausiai aprašomos mūsų taikomos saugumo priemonės ir įsipareigojimai atlyginti žalą dėl asmens duomenų pažeidimo.

  Be to, jei duomenų tvarkytojas ir (arba) kuris nors iš jo antrinių duomenų tvarkytojų yra ne Europos Sąjungoje ir (arba) Europos ekonominėje erdvėje (EEE), be mūsų BDAR priedo, papildomai prašome, kad mūsų duomenų tvarkytojai taip pat vykdytų Duomenų perdavimo trečiosioms šalims duomenų tvarkytojų sutarčių sąlygų standartą (SSS), patvirtintą Europos Komisijos.

  Tai sudaro sąlygas sukurti bei išlaikyti aukštą duomenų apsaugos ir privatumo lygį mūsų duomenų subjektams ES ir už jos ribų.

 • Informacijos apie vertės pervedimą sveikatos priežiūros specialistams (SPS, angl. HCPs) ir sveikatos priežiūros organizacijoms (SPO, angl. Healthcare Organisations (HCOs)) atskleidimo privatumo pranešimas
   

  Aplinkybės

  Nuo 2015 m. sausio mėn. (viešai deklaruojama nuo 2016 m. birželio mėn.) visos Europos farmacijos kompanijos kaupia ir registruoja mokėjimų ir kitų išmokų natūra, skirtų sveikatos priežiūros specialistams (SPS, angl. Healthcare Professionals (HCPs)) ir sveikatos priežiūros organizacijoms (SPO, angl. Healthcare Organisations (HCOs)), su kuriomis jos bendradarbiauja, duomenis, kitaip dar žinomus kaip „Vertės pervedimai“ (VP) (angl. Transfers of Value (ToVs)).

  Pavyzdžiui, į VP įtraukiamos farmacijos kompanijos mokamos išmokos pinigais bei kitos išmokos natūra SPS ir (arba) SPO už pranešimus ir pirmininkavimą posėdžiuose, dalyvavimą patariamosios tarybos posėdžiuose, taip pat registracijos mokesčiai, atlyginimas ir (arba) kelionės ir apgyvendinimo išlaidų apmokėjimas už dalyvavimą šviečiamuosiuose renginiuose.

  Viešas VP SPS ir (arba) SPO atskleidimas yra įstatymiškai privalomas.

  Kai kuriose šalyse viešas VP SPS ir (arba) SPO atskleidimas yra numatytas įstatymuose, nes manoma, jog tokie duomenys privalo būti viešai prieinami visuomenei. Šiuo metu į tokių šalių sąrašą įeina: Prancūzija, Danija, Belgija, Graikija, Portugalija, Rumunija ir Slovakija.
  Kai „Santen SA“ (Šveicarija) ir kiekvienas iš „Santen“ filialų (toliau – „Santen“), remdamasis savo teisiniais įsipareigojimais, viešai atskleidžia VP, SPS leidimo nereikalaujama.

   „Santen“ informuoja visus SPS, kurie gali gauti VP, apie „Santen“ teisinę pareigą viešai atskleisti asmeninę informaciją konkretaus VP metu, naudojantis individualiomis SPS sutartimis.

  Viešas „Santen“ VP SPS ir (arba) SPO atskleidimas

  Mes, „Santen“, visiškai palaikome viešą farmacijos kompanijų VP mokėjimų, skirtų SPS ir (arba) SPO, atskleidimą ir laikomės EFPIA informacijos atskleidimo kodekso bei kitų taikytinų nacionalinių informacijos atskleidimo kodeksų. Kaip etiška įmonė, mes manome, kad bendradarbiaujant svarbu būti skaidriems ir atviriems bei nuoširdžiai tikimės, kad SPS mums pritaria.

  SPS sutikimas reikalingas, kai „Santen“ viešai atskleidžia VP, laikydamasi EFPIA informacijos atskleidimo kodekso ir taikytinų nacionalinių informacijos atskleidimo kodeksų.

  „Santen“ praneš visiems SPS, kurie galės gauti VP, apie „Santen“ ketinimą laikytis konkrečių kodeksų ir viešai atskleisti jų asmeninę informaciją ir sieks gauti sutikimą konkretaus VP metu, naudojant individualias SPS sutartis su atskiru informacijos atskleidimo sutikimu (Sutikimo forma asmens duomenims atskleisti). Priklausomai nuo to, ar SPS pasirašo sutikimą, skirsis VP atskleidimo tipas:

  1 scenarijus: SPS sutinka duomenis atskleisti viešai 

  Tokiu atveju, visa įvardintų asmenų per vienerius kalendorinius metus suteiktų VP suma bus skelbiama viešai.

  2 scenarijus: SPS nesutinka duomenis atskleisti viešai

  Tokiu atveju, bendra individualiems SPS suteiktų VP suma viešai skelbiama nebus.
  Atkreipiame dėmesį į tai, kad VP sumos (anoniminiai statistiniai duomenys) SPS, su kuriais mes dirbame ir kurie nėra davę sutikimo duomenis skelbti viešai, visgi gali būti skelbiamos remiantis teisėtu mūsų verslo įsipareigojimu laikytis farmacijos pramonės kodeksų, taip pat siekiant skatinti pasitikėjimą ir skaidrumą bendradarbiaujant su SPS ir SPO.

  Asmens duomenų tvarkymas, viešai atskleidžiant VP SPS ir SPO – pranešimas apie skaidrumą SPS

  Mes, „Santen SA“ (Šveicarija) ir kiekvienas iš „Santen“ filialų (toliau – „Santen“), tvarkysime SPS asmeninius duomenis, siekdami skaidrumo aprašant mūsų bendradarbiavimą su SPS ir SPO, atsižvelgdami į EFPIA informacijos atskleidimo kodeksą ir galiojančius nacionalinius informacijos atskleidimo kodeksus.

  „Santen“ yra duomenų valdytojas pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus tvarkant asmens duomenis, esant tikslui viešai atskleisti VP, atliktus SPS.
  Atskiro SPS sutikimo nereikia, kai duomenų atskleidimas yra privalomas pagal įstatymus.

  Kai duomenų atskleidimas nėra privalomas pagal įstatymus, norint paskelbti bet kokius su VP susijusius asmeninius duomenis, reikalingas atskiras SPS sutikimas.

  SPS neprivalo duoti sutikimo. Jei SPS nusprendžia duoti sutikimą, gali jį bet kuriuo metu atšaukti be jokios priežasties.

  „Santen“ surenka SPS, su kuriais dirba, vardą, pavardę, darbovietės ar įmonės adresą, taip pat nuolatinį gydytojo registracijos numerį (toliau – „asmens duomenys“). Mes laikomės EFPIA ir kitų galiojančių nacionalinių informacijos atskleidimo kodeksų sąlygų viešai skelbti informaciją apie konkrečią finansinę vertę, sumokėtą individualiam SPS kaip pranešėjui, konsultantui ar kitam naudos gavėjui. Tai apima mokėjimus SPS asmeniškai, įmonei ar partnerystei, kurios direktorius ar partneris yra SPS, arba SPO, ar labdaros organizacijai. Nuo 2016 m., ne vėliau kaip iki kiekvienų metų birželio 30 d., asmens duomenys ir konkreti finansinė vertė (pinigų suma arba piniginė vertė), kurią „Santen“ suteikė SPS/SPO, per praėjusių kalendorinių metų laikotarpį (ataskaitinis periodas – pradedant duomenimis nuo 2015 m.) buvo paskelbti viešai prieinamame sąraše.

  Informacija, kurią reiktų atskleisti, visų pirma apima:

  • paslaugų ir konsultacijų mokesčius
  • finansinę naudą švietimo renginiams, įskaitant:
  • susirinkimų ir registracijos mokesčių apmokėjimą;
  • kelionės ir apgyvendinimo išlaidų kompensavimą;
  • švietimo renginių rėmimą;
  • kitą finansinę naudą (pvz., tiesiogines ar netiesiogines paslaugas);

  Informacija, reikalinga išmokų apskaičiavimui ir įvertinimui (pvz., mokėjimo dokumentai).

  Asmens duomenis „Santen“ ir (arba) jo pasirinktas paslaugų teikėjas kaups atskiroje duomenų bazėje, o iš jos duomenys bus skelbiami „Santen“ svetainėje (www.santen.eu) arba kiekvienos šalies atitinkmenyje, laikantis taikomų nacionalinių reguliavimo ar informacijos atskleidimo kodeksų. Išimtiniais atvejais informacija apie VP SPS/SPO, įsteigtoms Jungtinėje Karalystėje, bus paskelbta ABPI centrinėje informacijos atskleidimo platformoje („Disclosure UK“), kurią galima pasiekti adresu (http://www.abpi.org.uk/ethics/ethical-responsibility/disclosure-uk/).

  Tam, kad „Santen“ galėtų vykdyti savo įsipareigojimus, informaciją gali tekti perduoti kitiems filialams ir (arba) bet kuriai trečiajai šaliai, teikiančiai paslaugas „Santen“, kuri gali būti įsikūrusi jurisdikcijose už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jurisdikcijos už EEE ribų gali nesuteikti tinkamo asmens duomenų apsaugos lygio. „Santen“ užtikrina, jog remiantis sutartiniais susitarimais, bus imamasi tinkamų apsaugos priemonių siekiant užtikrinti šalies gavėjos lygiavertį ES asmens duomenų tvarkymo apsaugos lygį.

  Leidinyje bus pateikiami aukščiau minėti asmens duomenys ir nurodoma „Santen“ SPS /SPO suteiktų finansinių verčių suma (šalies, kurioje skelbiama, valiuta).

  Asmens duomenys ir suteiktos finansinės vertės suma bus skelbiama trejus metus nuo pirmojo paskelbimo arba iki to laiko, kai bus atšauktas sutikimas dėl konkretaus paviešinimo, jei to reikalauja nacionaliniai įstatymai ar kiti teisės aktai, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau. Vėliau šie duomenys bus ištrinti.

  SPS gali bet kada paprašyti „Santen“ saugomų savo asmens duomenų kopijų bei pakeisti ir ištrinti bet kokią netikslią informaciją.

  Sutikimas yra savanoriškas. SPS gali visiškai ar iš dalies atsisakyti duoti sutikimą dėl kiekvienos konkrečios suteiktos finansinės naudos arba bet kuriuo metu ir bet kokiu būdu panaikinti anksčiau duotą sutikimą visiškai ar iš dalies kiekvienos konkrečios suteiktos finansinės naudos atžvilgiu, nepažeidžiant jokių teisių.

  Dėl galimybės susipažinti su duomenimis, jų taisymo, naikinimo ir tvarkymo apribojimu bei norėdami pasinaudoti atsisakymo ar bet kokia kita teise susijusia su Asmens duomenų tvarkymu, arba tuo atveju, jei SPS mano, kad bet kuri iš jų teisių, susijusių su jų Asmens duomenų rinkimu ar naudojimu, buvo pažeidžiama, gali kreiptis į mūsų Privatumo EMEA biurą adresu:

  EMEA biuras "SPrivacy"

  Santen SA, La Voie-Creuse 14,
  1202 Ženeva, Šveicarija
  El. paštas: privacy-emea@santen.com

  SPS taip pat turi teisę pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos institucijai, į kurią nuorodas galite rasti svetainėje žemiau: 

  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.h

  Atskleidimo metodika

  Jei norite sužinoti daugiau apie VP SPS ir SPO duomenų atskleidimus, kuriuos „Santen“ atliko konkrečiose šalyse tam tikrais metais, prašome susipažinti su atitinkama EFPIA arba „Santen“ konkrečiai šaliai taikoma informacijos atskleidimo metodika. Kiekvienoje metodinėje pastaboje apibendrinome „Santen“ naudojamas metodikas rengiant duomenų atskleidimus ir nustatant kiekvieną VP kategoriją.

 • Medicininės informacijos (MI) užklausų tvarkymas, nepageidaujamų įvykių (NĮ) ataskaitos ir kokybės skundų privatumo pranešimas
   

  Informuojame, kad visi asmens duomenys, kuriuos pateiksite tvarkant medicininės informacijos (MI) klausimus, pranešimus apie nepageidaujamus įvykius (NĮ) ir skundus dėl „Santen“ produktų kokybės (angl. product quality complaints (PQC)), bus renkami ir naudojami „Santen“ bei jos filialų, kiekvienam iš jų veikiant kaip atskiram duomenų valdytojui bei bendradarbiaujant su mūsų įgaliotu išorės paslaugų teikėju „ProPharma“ (Professional Information Limited), kuris yra mūsų duomenų tvarkytojas.

  Jūsų duomenų pateikimas yra neprivalomas, tačiau reikalingas, nes negavę Jūsų duomenų, neturėsime galimybės atsakyti į Jūsų užklausas. Tai yra vienintelis tikslas, kuriam mes naudojame Jūsų asmeninius duomenis.

  Duomenis naudoti gali tik „Santen“ ir (arba) „ProPharma“ darbuotojai, kuriems buvo paskirtos konkrečios pareigos ir duotos atitinkamos naudojimo instrukcijos, kad būtų išvengta duomenų praradimo, sunaikinimo, nesankcionuotos prieigos ar neteisėto tvarkymo. Jūsų asmens duomenys bus prieinami tik tiems asmenims, kuriems įmonės organizacijoje to reikia dėl darbinių pareigybių ar dėl hierarchinės padėties.

  Atsižvelgiant į tarptautinį „Santen“ grupės veiklos pobūdį, Jūsų duomenys gali būti perduoti į užsienį ir tvarkomi tos pačios grupės įmonių, esančių Europos Sąjungos ir ne ES šalyse, duomenų valdytojų vardu atliekant instrumentinę veiklą; šiuo atveju šie subjektai veikia kaip duomenų tvarkytojai ir šiai veiklai yra taikomos specialios asmens duomenų apsaugos garantijos priimant specialias tam tikslui skirtas standartines sutarčių sąlygas.

  Duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek būtina įvykdyti minėtiems tikslams ir laikytis įstatymų sąlygų.

  Visos užklausos ir prašymai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo „Santen“ arba „ProPharma“ 
  turėtų būti nukreipti į „Santen“ privatumo EMEA biurą. Su „Santen Privacy EMEA“ biuru galima susisiekti el. pašto adresu: privacy-emea@santen.com.

  Kadangi tvarkome Jūsų asmens duomenis, bet kuriuo metu galite gauti patvirtinimą, apie tai, kokie duomenys egzistuoja, sužinoti jų turinį bei kilmę, paprašyti juos įtraukti ar pataisyti arba, įstatymų nustatytais atvejais, paprašyti perkelti, aktyvuoti duomenų tvarkymo apribojimą, ar inicijuoti tvarkomų duomenų atšaukimą, taip pat dėl teisėtų priežasčių prieštarauti jų tvarkymui.
  Paprašius, taip pat galite gauti atnaujintą duomenų tvarkytojų sąrašą.

  Taip pat primename, jog turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl asmens duomenų apsaugos, jei manote, kad nebuvo gerbiamos Jūsų teisės ar negavote atsakymo į Jūsų prašymus pagal įstatymą.

 

Srauto duomenys

Kompiuterinės sistemos ir programinės įrangos procedūros, naudojamos šiai svetainei valdyti, įprasto darbo metu įgyja tam tikrų asmens duomenų, kurių perdavimas yra susijęs su interneto ryšio protokolų naudojimu.

Į šią duomenų kategoriją įeina: IP adresai, naršyklės tipas, operacinė sistema, domeno vardas ir interneto svetainių adresai, prie kurių esate prisijungę ar atsijungę, informacija apie puslapius, lankomus svetainėje, prisijungimo laikas, laiko praleidžiamo viename puslapyje trukmė ir kiti parametrai, susiję su vartotojo operacine sistema bei kompiuterine aplinka.

Šie techniniai ar IT duomenys yra kaupiami ir naudojami tik apibendrintai, tačiau nenaudojami tiesiogiai tapatybei nustatyti. Jie galėtų būti naudojami siekiant nustatyti atsakomybę dėl įtariamų nusikaltimų prieš tinklalapį arba dėl tam tikrų priežasčių paprašius valstybinėms institucijoms.

 

SlapukaiPeriodiškai kai kuriuose šios svetainės puslapiuose gali būti naudojami „slapukai“ –nedideli dokumentai, kuriuos svetainė patalpina į Jūsų standųjį diską identifikavimo tikslais. Šie dokumentai naudojami internetinės svetainės įsiminimui bei pritaikymui, kai kitą kartą vėl lankysitės mūsų tinklapyje. Turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad slapukai negali nuskaityti Jūsų standžiojo disko duomenų. Jūsų interneto naršyklė gali Jums pranešti, kai gaunate slapuką, tokiu būdu suteikiant Jums galimybę pasirinkti jį priimti ar ne.

Taip pat galite visiškai atsisakyti slapukų, juos išjungdami savo naršyklėje. Nepriimant slapukų, kai kurios mūsų interneto svetainės funkcijos gali neveikti, tuomet Jūs negalėsite pasiekti tam tikros informacijos svetainėje. Toliau naudodamiesi svetaine ir nepakeisdami nustatymų, Jūs automatiškai sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.

Mūsų kompanija nediegia slapukų per žiniatinklio analizės paslaugų partnerius ar „Google Analytics“. 

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip šioje svetainėje įdiegiami slapukai, pasinaudokite mūsų Slapukų politika, kurią galite rasti čia.

 

Nukreipimas į kitas interneto svetaines

Šioje svetainėje naudodamiesi specialiomis nuorodomis galite prisijungti prie kitų „Santen“ grupės dukterinių įmonių ir (arba) trečiųjų šalių svetainių. „Santen“ neprisiima jokios atsakomybės už galimą asmens duomenų tvarkymą trečiųjų šalių svetainėse, kurių nuorodos patalptinos mūsų tinklapyje.

 

Duomenų apdorojimo ir saugojimo metodai

Asmens duomenys dažniausiai tvarkomi naudojant elektronines procedūras ir laikmenas tokį laiką, kuris būtinas duomenų rinkimo tikslams pasiekti. Vartotojas turi teisę reikalauti ištrinti savo asmeninius duomenis dėl teisėtų priežasčių.

 

Neprivalomas duomenų pateikimas

Iš duomenų subjekto nereikalaujamų asmens duomenų teikimas yra neprivalomas – jei nenurodyta kitaip – pasirenkamas, tačiau atsisakius, gali būti neįmanoma įvykdyti subjekto prašymų ar atlikti tam tikros nurodytos veiklos.

 

Duomenų tvarkymo vieta

Duomenų apdorojimas, susijęs su šios svetainės internetinėmis paslaugomis, yra vykdomas Europos Sąjungos teritorijoje, Suomijoje, „Santen“ filiale „Santen Oy“, kuriame numatytas atitinkamas serverio valdymas. Asmens duomenis tvarko tik įmonės techninis personalas, specialiai už tai atsakingas arba kiti asmenys, atsakingi už atsitiktinės priežiūros procedūras. Šie asmenys yra specialiai instruktuoti dėl šių duomenų konfidencialumo.

 

Duomenų srauto ir sklaidos taikymo sritis

Duomenimis gali naudotis už duomenų tvarkymą atsakingi, tinkamai instruktuoti „Santen“ darbuotojai bei trečiosios šalys, kurios „Santen“ vardu vykdo operacinę veiklą ir vadovaujant, kontroliuojant bei vykdant sutartinius įsipareigojimus „Santen“, veikia kaip duomenų tvarkytojai.

Asmens duomenys nepatikslintiems gavėjams nėra platinami.

Išsamesnės informacijos apie duomenų tvarkytojų vardus teiraukitės „Santen“ EMEA privatumo biure el. pašto adresu privacy-emea@santen.com.

 

Duomenų perdavimas į užsienį 

Atsižvelgiant į tarptautinį „Santen“ veiklos pobūdį, „Santen“ grupės įmonės, įsteigtos Europos Sąjungos teritorijoje ir trečiosiose šalyse (už ES ribų), duomenis gali siųsti į užsienį ir naudoti tik aukščiau aprašytais tikslais.


Tokiais atvejais, duomenų perdavimui į užsienį taikomos specialios asmens duomenų apsaugos garantijos, atsižvelgiant į duomenų apsaugos standartines sutarčių sąlygas, kurias patvirtina Europos Komisija, arba kitas lygiavertes apsaugos priemones, užtikrinančias, kad visiems tvarkomiems asmens duomenims būtų taikoma lygiavertė visoje Europos Sąjungoje duomenų apsauga.

 

Duomenų apsaugos teisės

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu gauti patvirtinimą dėl asmens duomenų egzistavimo ir jų tvarkymo bei reikalauti, kad visa tai Jam/Jai būtų perduota suprantama forma. Duomenų subjektai taip pat turi teisę žinoti duomenų turinį ir kilmę, patikrinti jų tikslumą arba paprašyti, kad jie būtų įtraukti, atnaujinti ar pakoreguoti. Galiausiai duomenų subjektai turi teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti arba padaryti anoniminiais, taip pat reikalauti pažeidžiant įstatymus tvarkomus duomenis blokuoti; be to, Jie gali prieštarauti duomenų tvarkymui dėl teisėtų priežasčių.
Visi su duomenų apsauga susiję prašymai turėtų būti adresuojami „Santen Privacy EMEA“ biurui adresu privacy-emea@santen.com.

 

Politikos atnaujinimas

Galimas naujų įstatymų įsigaliojimas, taip pat Vartotojų paslaugų raida ir atnaujinimas gali pareikalauti pakeisti asmens duomenų tvarkymo metodą. Gali būti, kad laikui bėgant mūsų politika bus pakeista, todėl kviečiame periodiškai apsilankyti šiame puslapyje. Šiuo tikslu politikos dokumente pabrėžiama naujausios versijos data.

Šis Privatumo pranešimas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2018 m. gegužės 15 d.